Polyester İplikte Damping Kavgası

Geri dön
Polyester İplikte Damping Kavgası

İhracatın lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve tekstilin kullandığı önemli hammaddelerden polyester iplik ithalatındaki korunma önleminin devamı kararlaştırıldı. Karar, yerli iplik üreticilerince desteklenirken, bu ürünü hammadde olarak kullanan sanayicilerin tepkisini çekti.


İhracatın lokomotif sektörlerinden hazır giyim ve tekstilin önemli girdileri arasında yer alan polyester iplik ithalatına getirilen koruma önleminin devam etmesi kararlaştırıldı. Karar, arz ve talep cephesini karşı karşıya getirdi.


İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Türkiye bu alanda ithalatçı ama çok yatırım var ve yeni yatırımlar da devam ediyor” sözleriyle uygulamayı desteklediklerini belirtirken, ÖRSAD Başkanı Fikri Kurt, anti damping vergilerini mevcut piyasa koşullarında sakıncalı gördüklerini söyledi. Kurt, “Türkiye’de 30 bin tona yakın üretim var ama ihtiyaç 40-50 bin ton arasında. Bu kısıtlamalar sadece birkaç fabrikanın işine yarar” değerlendirmesini yaptı.


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) “polyesterden tekstüre iplikler” ürünü için yürürlükteki önlemlerin devam etmesi kararlaştırıldı. Türkiye’deki mevcut iplik üretimi, tekstil sanayicisinin ihtiyacını tam karşılamaya yetmediği için, sanayiciler uygulamayı eleştirdiler. Sektörün iki kanadını karşı karşıya getiren polyester iplikte Türkiye hem üretici hem de ithalatçı konumunda. Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/16 sayılı tebliğ ile 5402.33 GTİP’li polyesterlerden tekstüre ipliklere uygulanan korunma önlemlerinin devam etmesi hükme bağlandı.


Yerli iplik üreticileri son dönemlerde bu alanda çok yatırım yapıldığını, dolayısıyla önlemin yerli üreticiler açısından olumlu olduğunu bildirdiler.


Yerli üreticilerden Korteks Mensucat’ın başvurusu üzerine 2019 yılında yayınlanan tebliğ ile bu ürünün dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmişti. Bu karar ayrıca diğer yerli üreticilerden; Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi, Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi tarafından da desteklenmişti.